RELIEFFER

 

LOTTE OLSEN

ROSENRELIEFFER 1 OG 2. BRONCE. HVERT 12X14,5 CM

ROSENRELIEF 3. BRONCE. 12X14,5 CM

ROSENRELIEF 4. BRONCE. 12X14,5 CM

ROSENRELIEF 5. BRONCE. 12X14,5 CM

ROSENRELIEF 3. GIPS. 12X14,5 CM

ROSENRELIEF 6. BRONCE. 12X14,5 CM

ROSENRELIEFFER 1 OG 2. GIPS. HVERT 12X14,5 CM

PAR (II) , BRONCE, HØJDE 19 CM

Copyright © Lotte Olsen